BHDC 74 : HARLEY-DAVIDSON CLUB
 
 

De Belgium Harley-Davidson Club 74 werd op 24 februari 1974 boven de doopvont gehouden na officiele publicatie in het staatsblad "Moniteur Belge" onder artikel 2911. Het doel van onze vereniging is het samenstellen van internationale & nationale vriendschap en samenhorigheid tussen de "Harley-Davidson" en "Indian" eigenaars.
De wens om een nationale club tot stand te brengen lag voor de hand. In de jaren zeventig werden landelijk slechts een paar dozijn exemplaren genoteerd, politie motoren niet inbegrepen!

De BHDC 74 is als voorloper dan ook stichter van de "Federatie van Harley-Davidson Clubs-Europa" die meer dan 20000 leden telt in 40 verschillende Europese clubs.
De club staat open voor alle Harley-Davidson eigenaars met interesse voor de club activiteiten in de geest van vriendschap en solidariteit.
Opdat de geïnteresseerden een club dichtbij zouden vinden, heeft de BHDC 74 zich gestructureerd in verschillende lokale secties in het land waar ze de informatie kunnen krijgen.

 
geschiedenis van BHDC 74
No entry